Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Dane do faktury

Dane do faktury od 01.01.2017 r.

Wzór 1

Nabywca: Gmina Piła

Plac Staszica 10

64-920 Piła

NIP: 7642614167

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile

Ul. Bydgoska 7664-920 Piła

Wzór 2

Nabywca/Odbiorca: Gmina Piła

Pl. Staszica 10, 64-920 Piła

NIP: 7642614167

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile

Ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła

Nr rachunku bankowego:
PKO BP SA: 18 1020 3844 0000 1502 0139 1226
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2017-01-04 13:37:49
Rejestr zmian dokumentu
powrót