Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Przetargi

Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne

Zmiana zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Projekt wykonawczy
Rysunek Z-01
Rysunek A-01
Rysunek A-02
Rysunek A-03
Rysunek A-04
Rysunek A-05
Rysunek A-06
Rysunek A-07
Rysunek A-10
Rysunek A-11
Rysunek K-01
Specyfikacje techniczne
Audyt energetyczny
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie stolarki okienne i drzwiowej


Dostawa i montaż nowej hali namiotowej - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Hala Namiotowa

Informacja z otwarcia ofert - Hala Namiotowa

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Dostawa i przesył wody z odbiorem ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej do obiektów zarządzanych przez MOSiR Piła
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza: przetargi ustne nieograniczone na najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki w Pile. 29 września 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 - Piła.

OGŁOSZENIE
REGULAMIN
MAPA
ZAŁĄCZIK 1
ZAŁĄCZNIK 2


Wyposażenie domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile
ogłasza:
przetargi ustne nieograniczonena najem gruntów i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypoczynkowychpołożonych na terenie Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki w Pile.31 Maja 2016 roku o godzinie 13:00w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile.

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Mapa
4. Załącznik nr 1 - opis domków
5. Załącznik nr 2 - umowaPiła: Montaż siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej 76 w Pile

Numer ogłoszenia: 32989 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie
Przedmiar str.1
Przedmiar str.2
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie 22
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 24
Załącznik nr 4 - Wykaz robót
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Załącznik nr 6 - Uprawnienia
Załącznik nr 7 - Zobowiązania
Załącznik nr 8 - Lista podmiatów
Załącznik nr 9 - Podwykonawcy
Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Załącznik nr 12 - Opis techninczny
Załącznik nr 13 - Specyfikacje
Załącznik nr 14 - Przekroje
Załącznik nr 15 - Schemat

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
str. 1
str. 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Roboty Dodatkowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile
ogłasza:
przetargi ustne nieograniczone na najem gruntów i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki w Pile. 12 Kwietnia 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile.

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Mapa informacyjna
4. Załącznik nr 1 - opis domków
5. Załącznik nr 2 - umowa


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE ogłasza:

przetargi ustne nieograniczone na najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile. 18 luty o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile.

1. Ogłoszenie.
2. Regulamin.
3. Mapa informacyjna.
4. Załącznik nr 1 - opis domków.
5. Załącznik nr 2 - umowa.


Numer ogłoszenia: 2015/S 245-445205, data zamieszczenia 18.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy
Dostawa i przesył energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej do obiektów zarządzanych przez MOSiR Piła.


Numer ogłoszenia:2015/S 222-404604 data zamieszczenia 17.11.2015
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dostawy
Dostawa i przesył energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej do obiektów zarządzanych przez MOSiR Piła.


Numer ogłoszenia: 163603 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane.
Piła: wykonanie posadzki i montaż konstrukcji wieszaków treningowych w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowo- gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa - roboty dodatkowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia: 163735 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Piła: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym wPile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap - roboty dodatkowe.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2017-09-18 14:04:11
Rejestr zmian dokumentu
powrót