Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Archiwum przetargów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
ogłaszaprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup praw do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypczynkowych położonych naterenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile– 30 września o godzinie 14:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile

1. Ogłoszenie


2. Regulamin


3. Mapa informacyjna


4. Zał nr 1 – opis domków


5. Zał nr 2 – umowa


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
ogłaszaprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup praw do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypczynkowych położonych naterenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile– 20 sierpnia o godzinie 14:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile

1. Ogłoszenie


2. Regulamin


3. Mapa informacyjna


4. Zał nr 1 – opis domków


5. Zał nr 2 – umowa

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
pierwszeprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotkiw Pile – 16 lipca godzina 14:00

Treść ogłoszenia
Regulamin

Mapa
Załącznik nr 1 – Opis domków
Załącznik nr 2 – Umowa najmu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wyposażenie domków wypoczynkowych na ternie OTW Płotki k/Piły.

Numer ogłoszenia: 47855 – 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Piła: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 – Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj – II etap


Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zmiany w ogłoszeniu

Odpowiedzi na zapytania -2

Odpowiedzi na zapytania

SIWZ

Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie art.22
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie art. 24
Załącznik Nr 4 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 5 – Wykaz osób
Załącznik Nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 7 -Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik Nr 8 – Lista podmiotów należących
Załącznik Nr 9 – Podwykonawcy
Załącznik nr 10 – wzór umowy
Załącznik nr 11- Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 12 1-4 Tunel

załącznik 12.1
załącznik 12.2
załącznik 12.3
załącznik 12.4

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
ogłasza pierwszeprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego nad Jeziorem Płotkiw Pile

ZMANA TREŚCI OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI REGULAMINU

Treść ogłoszenia
Regulamin
Mapa informacyjna
Załącznik nr 1 – Opis domków
Załącznik nr 2 – Umowa najmu
Załącznik nr 3 – Czynsz najmu

 

 


Numer ogłoszenia10583 – 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń garażowo – gospodarczych na sale szkoleniowe boksu, judo i lekkiej atletyki przy ul. Świteź – Sportowa dz. nr 115 i 236/6 w Pile.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY str.1
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY str.2

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz oferty
Załącznik nr 2- Oświadczenie atr. 22
Załącznik nr 3- Oświadczenie art. 24
Załącznik nr 4- Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5- Wykaz osób
Załącznik nr 6- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8- Lista podmiotów należących
Załącznik nr 9- Podwykonawcy
Załącznik nr 10- Wzór umowy
Załącznik nr 11 – Architektura
Załącznik nr 12 – Branża elektryczna
Załącznik nr 13 – Branża sanitarna
Załącznik nr 14 – Konstrukcja
Załącznik nr 15 – Kosztorysy

Zmiana zapisów umowy w SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZAŁĄCZNIKI

Numer ogłoszenia 324072 – 2014; data zamieszczenia 1.10.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Przebudowa pomieszcseń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź – Sportowa dz. nr 115 i 236 w Pile.

UWAGA !!! ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

UWAGA !!! Zmiana do SIWZ

UWAGA !!! Zmiana do SIWZ dotycząca przedmiaru na roboty elektryczne.

SIWZ
Załącznik 1 – forrmularz oferty
Załącznik 2 – Oświadczenie art.22
Załącznik 3 – Oświadczenie art.24
Załącznik 4 – Wykaz robót bud.
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik 8 – Lista podmiotów należących
Załącznik 9 – Podwykonawcy
Załącznik 10 – wzór umowy
Załącznik 11 –
Załącznik 12 -przedmiar bud.
Załącznik 12 – specyfikacja techniczna sale
Załącznik 12 – wymagania ogólne
Załącznik 13 – przedmiar
Załącznik 13 – specyfikacja
Załącznik 14 – przedmiar boks
Załącznik 14 – przedmiar judo
Załącznik 14 – przedmiar kanalizacja
Załącznik 14 – przyłącze wody
Załącznik 14 – instalacje sanitarne
Załącznik 15 – kosztorys ofert
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Architektura-PB
Branża elektryczna-PB
Branża konstrukcyjna-PB
Branża sanitarna-PB

Numer ogłoszenia: 199742 – 2014; data zamieszczenie: 12.06.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Budowa budynku szatni wraz z sanitariatami i wiatą na terenie OTWPłotki
SIWZ
Załączniki – 1-10
Załączniki – 11-13

Prace dodatkowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 155007 – 2014; data zamieszczenie: 16.07.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa dz. Nr 115 i 236/6 w Pile.

SIWZ
Załączniki

Uniweażnienie:Przebudowa pomieszczeń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa dz. Nr 115 i 236/6 w Pile.
SIWZ

Numer ogłoszenia: 76627 – 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
Przetarg nieograniczony: dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na terenie Ośrodka Turystyczno- Wypoczynkowego Płotki k.Piły.
SIWZ
Załączniki
10.04.2014 – Poprawiony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 31695 – 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Wymiana nawierzchni syntetycznej na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul.Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj- I etap
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.02.2014)

 

 

 

SIWZ

 

Załączniki

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego
Sprostowanie (20.02.2014 r.)

 

Odpowiedzi na pytania

Czytelny plik 100_4991.JPG (jeden z plików Załącznika nr 5 do psu – dokumentacja powykonawcza)
Odpowiedź na pytania (28.02.2014 r)

2014.04.03 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona 1
2014.04.03 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 24153 – 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły.
SIWZ
Załaczniki
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 20715 – 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane

 

 

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego – I etap wymiana nawierzchni.

 


SIWZ
SIWZ (zmodyfikowana dnia 4.02.2014 r.)
Załączniki
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


Numer ogłoszenia: 219093 – 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane

 

 

Rozbiórka obiektów budowlanych oraz schodów betonowych na terenie Ośrodka

 

Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły.


Zmiany do ogłoszenia:
1. Zmiany w ogłoszeniu
2. SIWZ
3. Zmiany w SIWZ
4. Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 


Numer ogłoszenia: 129859 – 2013; data zamieszczenia 26.05.2013
Przetarg nieograniczony: roboity budowlane
Rozbiórka domków letniskowych na tetrenie Ośrodka Turystyczno-Wpoczynkowego nad jeziorem Płotki k/ Piły.
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia: 59457 – 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – NR. 1-9

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA – NR. 10
KOREKTA KOSZTORYSU DOT. SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I OŚWIETLENIA
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Numer ogłoszenia: 59605 – 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
Przetarg nieograniczony: usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia: 241827 – 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
Przetarg nieograniczony: usługa
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą Infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. Żeromskiego 90, w/g założeń projektu koncepcyjnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załączniki

Numer ogłoszenia: 175513-2012, data zamieszczenia: 14.08.2012
Przetarg nieograniczony: usługa
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i energetycznej, niezbędnych do funkcjonowania terenów przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotu przetargu.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Numer ogłoszenia: 91843 – 2012, data zamieszczenia: 23.04.2012
Przetarg nieograniczony: usługa:
Ochrona fizyczna i monitoring imprez i imprez masowych organizowanych przez MOSiR Piła

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Uwaga
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części II pkt 1 proszę wprowadzić zmiany dotyczące ilości roboczogodzin:
jest – W czasie trwania umowy szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi 3 521 godzin.
ma być – W czasie trwania umowy szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi 3 341 godzin.

Numer ogłoszenia: 45187-2012, data zamieszczenia: 25.02.2012

Przetarg nieograniczony: usługa:
Sukcesywne wykonywanie projektów graficznych, druk materiałów informacyjno – promocyjnych wraz z dostawą
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik – zapotrzebowanie na druki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia
 

Numer ogłoszenia: 46228-2012, data zamieszczenia: 15.02.2012
Przetarg nieograniczony: usługa:
Wynajem telebimu wraz nagłośnienia do strefy kibica niezbędnych do transmisji spotkań Mistrzostw europy oraz dwóch imprez Dzień dziecka i zawody strong menów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 31173, data zamieszczenia: 07.02.2012

Przetarg nieograniczony: dostawa:
Dostawa nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną minimum 6 osobową.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Numer ogłoszenia: 31245, data zamieszczenia: 07.02.2012

 

Numer ogłoszenia: 249217, data zamieszczenia: 19.09.2011
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki: Wynajem 4 torów pływackich na basenie sportowym
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę – Świadczenie usług drukowania dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Numer ogłoszenia: 183069, data zamieszczenia: 04.07.2011
Przetarg nieograniczony – dostawy: dostawa dwóch zestawów pływających łodzi ratowniczych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

Numer ogłoszenia: 128477, data zamieszczenia: 26.05.2011

Przetarg nieograniczony – roboty budowlane: remont podłogi w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żeromskiego 90
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 30.05.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 31.05.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 03.06.2011

 

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty
Odpowiedź na odwołanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia: 123739, data zamieszczenia: 26.04.2011
Przetarg nieograniczony – usługi: opracowanie dokumentacji technicznej dot. remontu Hali Sztuk Walki zlokalizowanej w Pile przy al. Powstańców Wlkp. 83
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 288813, data zamieszczenia: 16.09.2010
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane: odnowienie elewacji na basenie "Wodnik" oraz ułożenie kostki betonowej od strony ul. Kossaka
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Kosztorysy
Specyfikacja techniczna
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 239205, data zamieszczenia: 02.09.2010
Przetarg nieograniczony – dostawa – dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadionie Zespołu Obiektów Centrum przy ul. Bydgoskiej w Pile
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 206915, data zamieszczenia: 02.08.2010
Przetarg nieograniczony – dostawa – dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadionie Zespołu Obiektów Centrum przy ul. Bydgoskiej w Pile
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Numer ogłoszenia: 183187, data zamieszczenia: 09.07.2010
Przetarg nieograniczony – dostawa – dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadionie Zespołu Obiektów Centrum przy ul. Bydgoskiej w Pile
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Numer ogłoszenia: 103145, data zamieszczenia: 29.04.2010
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane – budowa pomostów pływających na terenie OTW Płotki k/Piły – II Etap
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 175349, data zamieszczenia: 12.10.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane – remont wieży dowodzenia przy ZOS "GÓRNE", ul. Żeromskiego 90 w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 175503, data zamieszczenia: 12.10.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane – wymiana chodników na kostkę polbruk – II Etap, wieża dowodzenia przy ZOS "Górne", ul. Żeromskiego 90 w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 97703, data zamieszczenia: 23.06.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane – modernizacja szatni i hollu w obiekcie Krytej Pływalni "Wodnik" ul. Kossaka 102 w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 97291, data zamieszczenia: 23.06.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane – budowa pomostów pływających na terenie OTW Płotki k/ Piły, nad jeziorem Płotki – I Etap
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 199420, data zamieszczenia: 18.06.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane przy ZOS Górne ul. Żeromskiego 90 w Pile:
1) czyszczenie, malowanie i wykonanie ogrodzenia stalowego ramki,
2) remont konstrukcji zadaszenia wieży dowodzenia,
3) remont łazienek w zapleczu technicznym zawodników,
4) zabezpieczenie konstrukcji łamaczy świateł na Sali sportowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 112260, data zamieszczenia: 20.04.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane na OTW Płotki k/ Piły:
1) modernizacja promenady spacerowej I ETAP,
2) wymiana pokrycia dachów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 153212, data zamieszczenia: 18.05.2009
Przetarg nieograniczony – roboty budowlane przy ZOS GÓRNE, ul. Żeromskiego 90 w Pile:
1) remont wejścia do wieży dowodzenia, wymiana nawierzchni,
2) remont konstrukcji zadaszenia w wieży dowodzenia,
3) remont sanitariatów w wieży dowodzenia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 162006, data zamieszczenia: 22.05.2009
Przetarg nieograniczony – remont sanitariatów na hollu głównym w obiekcie Krytej Pływalni "Wodnik".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 165769, data zamieszczenia: 29.09.2009
Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla Obiektów Sportowych "Centrum" przy ul. Bydgoskiej 76, Zespołu Obiektów Sportowych "Górne" ul. Żeromskiego 90.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2015-11-10 13:33
Rejestr zmian dokumentu
lp. data publikacji osoba nazwa akcja
1. 2015-11-10 13:33 administrator Archiwum przetargów -
2. 2015-01-27 11:23 administrator Archiwum przetargów podgląd
3. 2014-07-25 14:01 administrator Archiwum przetargów podgląd
4. 2014-07-25 14:01 administrator Archiwum przetargów podgląd
5. 2014-07-16 13:56 administrator Archiwum przetargów podgląd
6. 2014-06-12 15:00 administrator Archiwum przetargów podgląd
7. 2014-04-03 13:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
8. 2014-04-03 13:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
9. 2014-04-03 13:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
10. 2014-04-03 13:50 administrator Archiwum przetargów podgląd
11. 2014-02-28 11:18 administrator Archiwum przetargów podgląd
12. 2014-02-03 09:06 administrator Archiwum przetargów podgląd
13. 2014-02-03 09:01 administrator Archiwum przetargów podgląd
14. 2014-01-16 13:46 administrator Archiwum przetargów podgląd
15. 2013-11-13 11:56 administrator Archiwum przetargów podgląd
16. 2013-06-06 07:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
17. 2013-06-05 12:18 administrator Archiwum przetargów podgląd
18. 2013-05-27 09:02 administrator Archiwum przetargów podgląd
19. 2013-05-27 09:02 administrator Archiwum przetargów podgląd
20. 2013-03-19 11:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
21. 2013-02-13 08:34 administrator Archiwum przetargów podgląd
22. 2013-02-13 08:33 administrator Archiwum przetargów podgląd
23. 2012-09-11 13:38 administrator Archiwum przetargów podgląd
24. 2012-06-14 08:35 administrator Archiwum przetargów podgląd
25. 2012-06-14 08:33 administrator Archiwum przetargów podgląd
26. 2012-06-14 08:32 administrator Archiwum przetargów podgląd
27. 2012-06-14 08:31 administrator Archiwum przetargów podgląd
28. 2012-06-14 08:31 administrator Archiwum przetargów podgląd
29. 2012-06-14 08:31 administrator Archiwum przetargów podgląd
30. 2012-06-14 08:31 administrator Archiwum przetargów podgląd
31. 2012-06-14 08:29 administrator Archiwum przetargów podgląd
32. 2012-04-02 07:32 administrator Archiwum przetargów podgląd
33. 2012-03-26 13:14 administrator Archiwum przetargów podgląd
34. 2012-03-26 12:38 administrator Archiwum przetargów podgląd
35. 2012-03-09 08:08 administrator Archiwum przetargów podgląd
36. 2012-03-08 11:57 administrator Archiwum przetargów podgląd
37. 2012-03-08 11:56 administrator Archiwum przetargów podgląd
38. 2012-03-05 11:10 administrator Archiwum przetargów podgląd
39. 2012-03-01 14:01 administrator Archiwum przetargów podgląd
40. 2012-03-01 07:10 administrator Archiwum przetargów podgląd
41. 2012-03-01 07:07 administrator Archiwum przetargów podgląd
42. 2012-02-27 13:01 administrator Archiwum przetargów podgląd
43. 2012-02-27 13:01 administrator Archiwum przetargów podgląd
44. 2012-02-27 13:00 administrator Archiwum przetargów podgląd
45. 2012-02-27 13:00 administrator Archiwum przetargów podgląd
46. 2012-02-27 12:59 administrator Archiwum przetargów podgląd
47. 2012-02-27 12:59 administrator Archiwum przetargów podgląd
48. 2011-10-19 10:50 administrator Archiwum przetargów podgląd
49. 2011-10-12 10:48 administrator Archiwum przetargów podgląd
50. 2011-07-26 12:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
51. 2011-07-25 14:59 administrator Archiwum przetargów podgląd
52. 2011-07-21 14:51 administrator Archiwum przetargów podgląd
53. 2011-07-04 13:34 administrator Archiwum przetargów podgląd
54. 2011-05-31 11:37 administrator Archiwum przetargów podgląd
powrót