Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Dane do faktury

Dane do faktury od 01.01.2017 r.


Wzór 1

Nabywca: Gmina Piła

Plac Staszica 10

64-920 Piła

NIP: 7642614167

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile

Ul. Bydgoska 7664-920 Piła


Wzór 2

Nabywca/Odbiorca: Gmina Piła

Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
NIP: 7642614167


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile


Ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła


Nr rachunku bankowego:
PKO BP SA: 18 1020 3844 0000 1502 0139 1226

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

66 1020 3844 0000 1102 0190 8441

 

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2017-01-04 13:37
Rejestr zmian dokumentu
lp. data publikacji osoba nazwa akcja
1. 2017-01-04 13:37 administrator Dane do faktury -
2. 2018-03-21 11:08 administrator Dane do faktury podgląd
3. 2017-01-04 13:10 administrator Dane do faktury podgląd
4. 2017-01-04 13:09 administrator Dane do faktury podgląd
5. 2017-01-04 13:08 administrator Dane do faktury podgląd
6. 2014-02-26 09:56 administrator Dane do faktury podgląd
7. 2013-02-21 11:29 administrator Dane do faktury podgląd
8. 2011-05-31 11:39 administrator Dane do faktury podgląd
powrót