Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Kontrola ZUS

* Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
* Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
* Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
* Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2017-10-10 09:44
Rejestr zmian dokumentu
lp. data publikacji osoba nazwa akcja
1. 2017-10-10 09:44 administrator Kontrola ZUS -
2. 2017-10-10 09:50 administrator Kontrola ZUS podgląd
3. 2017-10-10 09:44 administrator Kontrola ZUS podgląd
4. 2017-10-10 09:43 administrator Kontrola ZUS podgląd
powrót