Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Przetargi

Remont i wyposażenie obiektu sportowego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 –  roboty budowlano – instalacyjne na obiekcie

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, STWiOR, opis trechniczny, przedmiar i koszt ofert, załącznik nr 1, załącznik nr 1a, załącznik nr 2załącznik nr 3, załącznik nr 4załącznik nr 5załącznik nr 6załącznik nr 7.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a20d9092-ce37-41d9-a156-5ce4a2d98bc7

Informacja z otwarcia ofert – tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Tutaj

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b65934cc-7b8d-4994-b5ef-28434f857819

 

Zakup Ekranu LED

Ogłoszenie o zamówieniu   SIWZ   Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3   Załącznik nr 4   Załącznik nr 5   Załącznik nr 6   Załącznik nr 7   Załącznik nr 8

Odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców. str.1, str.2, str.3, str.4, str.5, str.6, str.7, str.8, str.9, str.10 

Ogłoszenie o zminie ogłoszenia – tutaj

Ogłoszenie o zminie ogłoszenia – tutaj

Odpowiedź na zadane pytania z dnia 3 kwietnia str.1, str.2

Informacja z otwarcia ofert – tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – tutaj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

D Y R E K T O R   M I E J S K I E G O   O Ś R O D K A

S P O R T U   I   R E K R A C J I   W   P I L E

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej

w Pile nad jeziorem Płocie

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę (netto1): 900,00

Wysokość wadium: 180,00

Piła, nad jeziorem Płocie

księga wieczysta nr PO1I/00004760/0

działka nr 37/1 (obręb 10)

powierzchnia do dzierżawy: 0,1225 ha

cel dzierżawy: prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego, sportowej, szkoleniowej, rehabilitacyjnej, z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej

Termin i miejsce przetargu:

16.03.2018 r. o godz. 12:00  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – Piła (64-920), ul. Bydgoska 76, sala konferencyjna, parter.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

– www.bip.mosir.pila.pl w zakładce Przetargi,

www.mosir.pila.pl,

– siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

1 Do miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę netto ustalonej w drodze przetargu dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – Piła (64-920) ul. Bydgoska 76, pokój 107, nr tel. 67 211 59 14, e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl, w godzinach pracy MOSiR w Pile.

Tresć ogłoszenia:

strona 1strona 2strona 3strona 4strona 5strona 6mapaumowa

 

Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Projekt wykonawczy
Rysunek Z-01
Rysunek A-01
Rysunek A-02
Rysunek A-03
Rysunek A-04
Rysunek A-05
Rysunek A-06
Rysunek A-07
Rysunek A-10
Rysunek A-11
Rysunek K-01
Specyfikacje techniczne
Audyt energetyczny
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie stolarki okienne i drzwiowej

Dostawa i montaż nowej hali namiotowej – przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hala Namiotowa
Informacja z otwarcia ofert – Hala Namiotowa
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Dostawa i przesył wody z odbiorem ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej do obiektów zarządzanych przez MOSiR Piła
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza: przetargi ustne nieograniczone na najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki w Pile. 29 września 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 – Piła.

OGŁOSZENIE
REGULAMIN
MAPA
ZAŁĄCZIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Wyposażenie domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pileogłasza:
przetargi ustne nieograniczonena najem gruntów i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypoczynkowychpołożonych na terenie Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki w Pile.31 Maja 2016 roku o godzinie 13:00w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile.

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Mapa
4. Załącznik nr 1 – opis domków
5. Załącznik nr 2 – umowa

Piła: Montaż siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej 76 w Pile
Numer ogłoszenia: 32989 – 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Ogłoszenie
Przedmiar str.1
Przedmiar str.2
SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie 22
Załącznik nr 3 – Oświadczenie 24
Załącznik nr 4 – Wykaz robót
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Uprawnienia
Załącznik nr 7 – Zobowiązania
Załącznik nr 8 – Lista podmiatów
Załącznik nr 9 – Podwykonawcy
Załącznik nr 10 – Wzór umowy
Załącznik nr 12 – Opis techninczny
Załącznik nr 13 – Specyfikacje
Załącznik nr 14 – Przekroje
Załącznik nr 15 – Schemat

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
str. 1
str. 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Roboty Dodatkowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile ogłasza:
przetargi ustne nieograniczone na najem gruntów i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki w Pile. 12 Kwietnia 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile.

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Mapa informacyjna
4. Załącznik nr 1 – opis domków
5. Załącznik nr 2 – umowa

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE ogłasza:

przetargi ustne nieograniczone na najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile. 18 luty o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile.

1. Ogłoszenie.
2. Regulamin.
3. Mapa informacyjna.
4. Załącznik nr 1 – opis domków.
5. Załącznik nr 2 – umowa.

Numer ogłoszenia: 2015/S 245-445205, data zamieszczenia 18.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy
Dostawa i przesył energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej do obiektów zarządzanych przez MOSiR Piła.


Numer ogłoszenia:2015/S 222-404604 data zamieszczenia 17.11.2015
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – dostawy
Dostawa i przesył energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej do obiektów zarządzanych przez MOSiR Piła.


Numer ogłoszenia: 163603 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane.
Piła: wykonanie posadzki i montaż konstrukcji wieszaków treningowych w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowo- gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa – roboty dodatkowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 163735 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane
Piła: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 – Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym wPile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj – II etap – roboty dodatkowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2017-09-25 13:50
Rejestr zmian dokumentu
lp. data publikacji osoba nazwa akcja
1. 2017-09-25 13:50 administrator Przetargi -
2. 2018-07-06 14:05 administrator Przetargi podgląd
3. 2018-06-22 11:56 administrator Przetargi podgląd
4. 2018-06-06 14:31 administrator Przetargi podgląd
5. 2018-06-06 14:04 administrator Przetargi podgląd
6. 2018-06-06 14:04 administrator Przetargi podgląd
7. 2018-05-23 09:05 administrator Przetargi podgląd
8. 2018-04-26 07:47 administrator Przetargi podgląd
9. 2018-04-10 14:05 administrator Przetargi podgląd
10. 2018-04-04 13:29 administrator Przetargi podgląd
11. 2018-04-04 13:22 administrator Przetargi podgląd
12. 2018-04-03 12:38 administrator Przetargi podgląd
13. 2018-03-28 11:17 administrator Przetargi podgląd
14. 2018-03-28 11:14 administrator Przetargi podgląd
15. 2018-03-01 14:31 administrator Przetargi podgląd
16. 2017-10-10 13:51 administrator Przetargi podgląd
17. 2017-10-10 13:50 administrator Przetargi podgląd
18. 2017-09-25 13:50 administrator Przetargi podgląd
19. 2017-09-18 14:04 administrator Przetargi podgląd
20. 2017-09-15 11:44 administrator Przetargi podgląd
21. 2017-09-12 07:32 administrator Przetargi podgląd
22. 2017-09-08 13:17 administrator Przetargi podgląd
23. 2017-09-08 12:52 administrator Przetargi podgląd
24. 2017-08-31 12:59 administrator Przetargi podgląd
25. 2017-04-20 08:01 administrator Przetargi podgląd
26. 2017-03-30 09:13 administrator Przetargi podgląd
27. 2016-09-22 08:43 administrator Przetargi podgląd
28. 2016-09-08 14:01 administrator Przetargi podgląd
29. 2016-07-14 08:08 administrator Przetargi podgląd
30. 2016-06-21 12:45 administrator Przetargi podgląd
31. 2016-06-21 12:45 administrator Przetargi podgląd
32. 2016-06-21 12:44 administrator Przetargi podgląd
33. 2016-06-21 12:42 administrator Przetargi podgląd
34. 2016-05-04 14:27 administrator Przetargi podgląd
35. 2016-04-28 08:36 administrator Przetargi podgląd
36. 2016-04-25 13:50 administrator Przetargi podgląd
37. 2016-04-20 08:32 administrator Przetargi podgląd
38. 2016-04-18 13:20 administrator Przetargi podgląd
39. 2016-04-11 13:33 administrator Przetargi podgląd
40. 2016-03-31 14:52 administrator Przetargi podgląd
41. 2016-03-23 12:15 administrator Przetargi podgląd
42. 2016-03-23 12:10 administrator Przetargi podgląd
43. 2016-03-22 10:35 administrator Przetargi podgląd
44. 2016-02-10 13:44 administrator Przetargi podgląd
45. 2016-02-10 13:44 administrator Przetargi podgląd
46. 2016-02-10 13:44 administrator Przetargi podgląd
47. 2016-02-10 13:44 administrator Przetargi podgląd
48. 2016-02-10 13:43 administrator Przetargi podgląd
49. 2016-02-10 13:43 administrator Przetargi podgląd
50. 2016-02-10 13:39 administrator Przetargi podgląd
51. 2015-12-18 12:16 administrator Przetargi podgląd
52. 2015-12-18 12:15 administrator Przetargi podgląd
53. 2015-11-18 14:32 administrator Przetargi podgląd
54. 2015-11-18 11:11 administrator Przetargi podgląd
55. 2015-11-10 13:52 administrator Przetargi podgląd
56. 2015-11-10 13:50 administrator Przetargi podgląd
57. 2015-11-10 13:46 administrator Przetargi podgląd
58. 2015-11-10 13:38 administrator Przetargi podgląd
59. 2015-09-15 14:34 administrator Przetargi podgląd
60. 2015-08-05 08:59 administrator Przetargi podgląd
61. 2015-07-31 22:03 administrator Przetargi podgląd
62. 2015-07-09 09:32 administrator Przetargi podgląd
63. 2015-07-09 09:31 administrator Przetargi podgląd
64. 2015-07-09 09:30 administrator Przetargi podgląd
65. 2015-06-16 13:13 administrator Przetargi podgląd
66. 2015-06-12 13:43 administrator Przetargi podgląd
67. 2015-05-05 07:51 administrator Przetargi podgląd
68. 2015-04-27 13:29 administrator Przetargi podgląd
69. 2015-04-27 13:28 administrator Przetargi podgląd
70. 2015-04-17 09:58 administrator Przetargi podgląd
71. 2015-04-14 13:41 administrator Przetargi podgląd
72. 2015-04-07 14:15 administrator Przetargi podgląd
73. 2015-04-07 14:15 administrator Przetargi podgląd
74. 2015-04-07 14:13 administrator Przetargi podgląd
75. 2015-03-31 09:48 administrator Przetargi podgląd
76. 2015-03-31 09:46 administrator Przetargi podgląd
77. 2015-03-27 11:08 administrator Przetargi podgląd
78. 2015-03-27 11:06 administrator Przetargi podgląd
79. 2015-03-27 11:06 administrator Przetargi podgląd
80. 2015-03-27 11:04 administrator Przetargi podgląd
81. 2015-03-27 09:23 administrator Przetargi podgląd
82. 2015-03-27 09:20 administrator Przetargi podgląd
83. 2015-03-27 09:19 administrator Przetargi podgląd
84. 2015-02-25 14:10 administrator Przetargi podgląd
85. 2015-02-19 14:00 administrator Przetargi podgląd
86. 2015-02-06 14:28 administrator Przetargi podgląd
87. 2015-02-06 14:24 administrator Przetargi podgląd
88. 2015-01-27 11:30 administrator Przetargi podgląd
89. 2015-01-26 14:32 administrator Przetargi podgląd
90. 2015-01-16 13:25 administrator Przetargi podgląd
91. 2014-12-01 13:40 administrator Przetargi podgląd
92. 2014-12-01 13:38 administrator Przetargi podgląd
93. 2014-10-14 12:13 administrator Przetargi podgląd
94. 2014-10-14 12:09 administrator Przetargi podgląd
95. 2014-10-08 13:55 administrator Przetargi podgląd
96. 2014-10-07 11:12 administrator Przetargi podgląd
97. 2014-10-01 11:10 administrator Przetargi podgląd
98. 2014-09-05 11:32 administrator Przetargi podgląd
99. 2014-07-25 14:02 administrator Przetargi podgląd
100. 2014-07-25 14:00 administrator Przetargi podgląd
101. 2014-07-25 13:45 administrator Przetargi podgląd
102. 2014-07-16 14:23 administrator Przetargi podgląd
103. 2014-07-03 07:32 administrator Przetargi podgląd
104. 2014-06-13 07:43 administrator Przetargi podgląd
105. 2014-06-12 15:00 administrator Przetargi podgląd
106. 2014-06-12 14:52 administrator Przetargi podgląd
107. 2014-04-24 12:18 administrator Przetargi podgląd
108. 2014-04-22 07:29 administrator Przetargi podgląd
109. 2014-04-22 07:29 administrator Przetargi podgląd
110. 2014-04-14 12:35 administrator Przetargi podgląd
111. 2014-04-10 11:12 administrator Przetargi podgląd
112. 2014-04-08 14:10 administrator Przetargi podgląd
113. 2014-04-03 13:52 administrator Przetargi podgląd
114. 2014-04-03 13:50 administrator Przetargi podgląd
115. 2014-04-03 13:48 administrator Przetargi podgląd
116. 2014-03-19 14:26 administrator Przetargi podgląd
117. 2014-02-28 11:21 administrator Przetargi podgląd
118. 2014-02-28 11:20 administrator Przetargi podgląd
119. 2014-02-28 11:20 administrator Przetargi podgląd
120. 2014-02-28 11:20 administrator Przetargi podgląd
121. 2014-02-28 11:19 administrator Przetargi podgląd
122. 2014-02-28 11:16 administrator Przetargi podgląd
123. 2014-02-28 09:36 administrator Przetargi podgląd
124. 2014-02-26 12:52 administrator Przetargi podgląd
125. 2014-02-26 12:52 administrator Przetargi podgląd
126. 2014-02-26 09:02 administrator Przetargi podgląd
127. 2014-02-20 14:42 administrator Przetargi podgląd
128. 2014-02-20 14:42 administrator Przetargi podgląd
129. 2014-02-17 18:43 administrator Przetargi podgląd
130. 2014-02-17 14:42 administrator Przetargi podgląd
131. 2014-02-17 14:41 administrator Przetargi podgląd
132. 2014-02-11 08:55 administrator Przetargi podgląd
133. 2014-02-06 13:28 administrator Przetargi podgląd
134. 2014-02-06 13:27 administrator Przetargi podgląd
135. 2014-02-06 11:56 administrator Przetargi podgląd
136. 2014-02-04 08:17 administrator Przetargi podgląd
137. 2014-02-04 08:12 administrator Przetargi podgląd
138. 2014-02-04 08:02 administrator Przetargi podgląd
139. 2014-02-04 07:26 administrator Przetargi podgląd
140. 2014-02-04 07:25 administrator Przetargi podgląd
141. 2014-02-03 15:22 administrator Przetargi podgląd
142. 2014-02-03 15:21 administrator Przetargi podgląd
143. 2014-02-03 15:21 administrator Przetargi podgląd
144. 2014-02-03 13:52 administrator Przetargi podgląd
145. 2014-02-03 13:22 administrator Przetargi podgląd
146. 2014-02-03 10:54 administrator Przetargi podgląd
147. 2014-02-03 09:06 administrator Przetargi podgląd
148. 2014-02-03 08:55 administrator Przetargi podgląd
149. 2013-11-22 09:40 administrator Przetargi podgląd
150. 2013-11-22 09:40 administrator Przetargi podgląd
151. 2013-11-15 14:04 administrator Przetargi podgląd
152. 2013-10-23 10:44 administrator Przetargi podgląd
153. 2013-10-21 12:46 administrator Przetargi podgląd
154. 2013-07-02 07:51 administrator Przetargi podgląd
155. 2013-06-13 10:07 administrator Przetargi podgląd
156. 2013-06-07 09:22 administrator Przetargi podgląd
157. 2013-06-07 09:21 administrator Przetargi podgląd
158. 2013-06-04 10:58 administrator Przetargi podgląd
159. 2013-06-04 10:56 administrator Przetargi podgląd
160. 2013-06-04 10:56 administrator Przetargi podgląd
161. 2013-05-27 11:20 administrator Przetargi podgląd
162. 2013-05-27 10:59 administrator Przetargi podgląd
163. 2013-05-27 10:32 administrator Przetargi podgląd
164. 2013-05-20 12:47 administrator Przetargi podgląd
165. 2013-05-20 12:46 administrator Przetargi podgląd
166. 2013-04-30 11:39 administrator Przetargi podgląd
167. 2013-04-30 09:55 administrator Przetargi podgląd
168. 2013-04-23 09:01 administrator Przetargi podgląd
169. 2013-04-19 10:40 administrator Przetargi podgląd
170. 2013-04-19 09:51 administrator Przetargi podgląd
171. 2013-04-19 09:42 administrator Przetargi podgląd
172. 2013-04-19 09:40 administrator Przetargi podgląd
173. 2013-04-19 09:40 administrator Przetargi podgląd
174. 2013-02-13 08:35 administrator Przetargi podgląd
175. 2012-12-19 13:00 administrator Przetargi podgląd
176. 2012-12-07 10:59 administrator Przetargi podgląd
177. 2012-11-19 13:12 administrator Przetargi podgląd
178. 2012-11-15 15:34 administrator Przetargi podgląd
179. 2012-11-15 15:32 administrator Przetargi podgląd
180. 2012-11-15 14:57 administrator Przetargi podgląd
181. 2012-11-15 14:56 administrator Przetargi podgląd
182. 2012-09-11 13:38 administrator Przetargi podgląd
183. 2012-08-31 13:08 administrator Przetargi podgląd
184. 2012-08-27 09:25 administrator Przetargi podgląd
185. 2012-08-20 07:12 administrator Przetargi podgląd
186. 2012-08-14 14:04 administrator Przetargi podgląd
187. 2012-08-14 14:04 administrator Przetargi podgląd
188. 2012-08-14 13:56 administrator Przetargi podgląd
189. 2012-08-14 13:55 administrator Przetargi podgląd
190. 2012-08-14 13:53 administrator Przetargi podgląd
191. 2012-06-18 13:33 administrator Przetargi podgląd
192. 2012-05-14 07:39 administrator Przetargi podgląd
193. 2012-04-30 13:09 administrator Przetargi podgląd
194. 2012-04-27 11:40 administrator Przetargi podgląd
195. 2012-04-25 13:02 administrator Przetargi podgląd
196. 2012-04-25 13:01 administrator Przetargi podgląd
197. 2012-04-25 13:00 administrator Przetargi podgląd
198. 2012-04-25 12:07 administrator Przetargi podgląd
199. 2012-04-23 14:25 administrator Przetargi podgląd
200. 2012-04-23 14:23 administrator Przetargi podgląd
201. 2012-03-08 11:59 administrator Przetargi podgląd
202. 2012-03-08 11:56 administrator Przetargi podgląd
203. 2012-02-27 13:56 administrator Przetargi podgląd
204. 2012-02-27 13:45 administrator Przetargi podgląd
205. 2012-02-27 12:46 administrator Przetargi podgląd
206. 2012-02-27 11:45 administrator Przetargi podgląd
207. 2012-02-27 11:44 administrator Przetargi podgląd
208. 2012-02-22 11:42 administrator Przetargi podgląd
209. 2012-02-22 11:42 administrator Przetargi podgląd
210. 2012-02-17 13:28 administrator Przetargi podgląd
211. 2012-02-16 13:15 administrator Przetargi podgląd
212. 2012-02-16 13:14 administrator Przetargi podgląd
213. 2012-02-16 11:20 administrator Przetargi podgląd
214. 2012-02-16 07:58 administrator Przetargi podgląd
215. 2012-02-13 10:48 administrator Przetargi podgląd
216. 2012-02-09 12:30 administrator Przetargi podgląd
217. 2012-02-08 11:16 administrator Przetargi podgląd
218. 2012-02-08 09:18 administrator Przetargi podgląd
219. 2012-02-07 14:54 administrator Przetargi podgląd
220. 2011-07-21 14:52 administrator Przetargi podgląd
221. 2011-07-18 11:31 administrator Przetargi podgląd
222. 2011-07-04 13:44 administrator Przetargi podgląd
223. 2011-07-04 13:37 administrator Przetargi podgląd
224. 2011-06-29 07:58 administrator Przetargi podgląd
225. 2011-06-28 15:07 administrator Przetargi podgląd
226. 2011-06-27 14:42 administrator Przetargi podgląd
227. 2011-06-27 14:40 administrator Przetargi podgląd
228. 2011-06-27 14:37 administrator Przetargi podgląd
229. 2011-06-27 14:37 administrator Przetargi podgląd
230. 2011-06-16 13:03 administrator Przetargi podgląd
231. 2011-06-16 12:42 administrator Przetargi podgląd
232. 2011-06-03 15:17 administrator Przetargi podgląd
233. 2011-06-03 15:16 administrator Przetargi podgląd
234. 2011-05-31 11:38 administrator Przetargi podgląd
powrót