bip
Szukaj

JĘZYK MIGOWY

FILM NR 1

Witamy na stronie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile

Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile jest organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej, integrującej społeczeństwo makroregionu. Mając na uwadze Państwa zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, tworzymy nowe, atrakcyjne oferty usług, dostosowaliśmy również czas pracy naszych obiektów do Państwa możliwości czasowych. Dla pragnących poprawić swoją sylwetkę, kondycję fizyczną czy chociażby odreagować codzienny stres, spędzić czynnie czas z rodziną, usługi świadczymy w godzinach od 7:00-22:00 przez 7 dni w tygodniu i 360 dni w roku, na wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

FILM NR 2

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego – w oparciu o zapisy ww. ustawy – zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

imię i nazwisko osoby zainteresowanej, 
propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze), 
krótkie określenie sprawy, 
kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. 

Gdzie wysyłać informacje: 
Zgłoszenie proszę: 
wysłać na adres e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl 
lub 
wysłać na adres MOSIR 
lub 
przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 
Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na na stronie internetowej