bip
Szukaj

Dane do faktury

Dane do faktury od 01.01.2017 r.
Wzór 1

Nabywca: Gmina Piła
Plac Staszica 10
64-920 Piła
NIP: 7642614167

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
Ul. Bydgoska 7664-920 Piła

Wzór 2

Nabywca/Odbiorca: Gmina Piła
Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
NIP: 7642614167
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
Ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła

Nr rachunku bankowego:

PKO BP SA: 18 1020 3844 0000 1502 0139 1226

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

66 1020 3844 0000 1102 0190 8441