bip
Szukaj

Wykonanie posadzki i montaż konstrukcji wieszaków treningowych w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowo- gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa – roboty dodatkowe.

Numer ogłoszenia: 163603 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015