bip
Szukaj

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych

Numer ogłoszenia: 59605 – 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
Przetarg nieograniczony: usługi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile