bip
Szukaj

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego

Numer ogłoszenia: 20715 – 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego – I etap wymiana nawierzchni.