bip
Szukaj

Dzierżawa nieruchomości położonej w Pile nad jeziorem Płocie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Pile nad jeziorem Płocie

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia nieruchomości
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę (netto1): 900,00 zł
Wysokość wadium: 180,00 zł

Piła, nad jeziorem Płocie księga wieczysta nr PO1I/00004760/0

działka nr 37/1 (obręb 10) powierzchnia do dzierżawy: 0,1225 ha

cel dzierżawy: prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego, sportowej, szkoleniowej, rehabilitacyjnej, z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej

Termin i miejsce przetargu:

16.03.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – Piła (64-920), ul. Bydgoska 76, sala konferencyjna, parter.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

– www.bip.mosir.pila.pl w zakładce Przetargi,
– www.mosir.pila.pl,
– siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

1 Do miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę netto ustalonej w drodze przetargu dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – Piła (64-920) ul. Bydgoska 76, pokój 107, nr tel. 67 211 59 14, e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl, w godzinach pracy MOSiR w Pile.

Tresć ogłoszenia: