bip
Szukaj

Wybudowanie domków wypoczynkowych – 26 marca 2015 roku

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotkiw Pile