bip
Szukaj

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i energetycznej

Numer ogłoszenia: 175513-2012, data zamieszczenia: 14.08.2012
Przetarg nieograniczony: usługa

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i energetycznej, niezbędnych do funkcjonowania terenów przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną.