bip
Szukaj

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu

Numer ogłoszenia: 241827 – 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
Przetarg nieograniczony: usługa

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą Infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. Żeromskiego 90, w/g założeń projektu koncepcyjnego