bip
Szukaj

Budowa budynku szatni wraz z sanitariatami i wiatą na terenie OTW Płotki

Numer ogłoszenia: 199742 – 2014; data zamieszczenie: 12.06.2014

Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Budowa budynku szatni wraz z sanitariatami i wiatą na terenie OTW Płotki

Prace dodatkowe