bip
Szukaj

Przebudowa pomieszczeń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu

Numer ogłoszenia 324072 – 2014; data zamieszczenia 1.10.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane

Przebudowa pomieszcseń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź – Sportowa dz. nr 115 i 236 w Pile.

Dokumentacja techniczna