Wybudowanie domków wypoczynkowych – 20 sierpnia 2015 roku

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE

ogłaszaprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup praw do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypczynkowych położonych naterenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile– 20 sierpnia o godzinie 14:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile